Sencyr — Privacybeleid

Datum laatste bijwerking: 19 December 2022

1. Wie zijn we

S-Biomedic is een vennootschap geregistreerd in België onder het ondernemingsnummer BE 0668.407.105 en gevestigd in Beerse.

Onze missie:

Ons bedrijf is actief in huidgezondheid.

Wij respecteren uw bezorgdheid over privacy en waarderen de relatie die wij met u hebben. Dit privacybeleid beschrijft de soorten persoonsgegevens die wij over onze klanten verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken, met wie wij deze delen en de rechten van onze klanten met betrekking tot ons gebruik van deze informatie. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de informatie te beschermen, hoe lang we de informatie bewaren en hoe onze klanten contact met ons kunnen opnemen over onze privacypraktijken en hoe ze hun rechten kunnen uitoefenen.

In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is de verantwoordelijke voor de verwerking S-Biomedic, een in België geregistreerde onderneming met ondernemingsnummer BE 0668.407.105 en met maatschappelijke zetel te Beerse.

Contact

Contact tel nummer +32 477 269940

Contact email privacy@sbiomedic.com

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

·   WELKE GEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WE

 

Soort persoonsgegevens die wij verwerken

Als wij uw gegevens verwerken, dan gaat het om de volgende gegevens

Informatie die we verzamelen:

Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen uit verschillende bronnen. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u ze verstrekt op onze website, via onze sociale mediapagina's, wanneer u een van onze mobiele applicaties (via Apple iOS of Android) downloadt op uw mobiele apparaat, of op een van onze evenementen. Onze producten zijn te koop bij bepaalde wederverkopers van derden. Tenzij anders aangegeven op het moment dat u uw persoonsgegevens verstrekt, worden de persoonsgegevens die door deze verkopers worden verzameld niet aan ons verstrekt. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het verzamelen van gegevens door onze detailhandelspartners. Wanneer u deze site bezoekt, onze sociale media pagina's, of diensten of functies van een van onze mobiele applicaties gebruikt, verzamelen wij ook bepaalde informatie over uw apparaat of gebruik via geautomatiseerde middelen, waaronder met behulp van technologieën zoals cookies, webserver logs en web beacons.

Informatie die U verstrekt

U kunt op een aantal manieren persoonsgegevens aan ons verstrekken, zoals wanneer u deelneemt aan een aanbieding of promotie, wanneer u een aankoop doet op onze site of in onze winkels, via onze sociale mediapagina's of via een van onze mobiele applicaties. De soorten persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen onder meer zijn:

·   Contactgegevens (zoals naam, postadres, e-mailadres en mobiel of ander telefoonnummer)

·   Leeftijd of geboortedatum

·   Geslacht

·   Gebruikersnaam en wachtwoord, bijnaam/schermnaam

·   Betalingsinformatie (zoals uw betaalkaartnummer, vervaldatum en kaartbeveiligingscod

·   Verzend- en factureringsgegevens (zoals een leveringsadres en een factureringsadres)

·   Aankoopgeschiedenis

·   Product voorkeuren

·   Uw huidtype/huidconditie

·   Uw haar type

·   Uw fysieke kenmerken en uw huidproblemen

·   Contactgegevens van vrienden, familie of andere personen aan wie u wilt dat wij namens u een bericht sturen (zorg ervoor dat u alleen contactgegevens verstrekt van personen met wie u een persoonlijke of familierelatie hebt en die toestemming hebben gegeven om berichten van u of ons te ontvangen)

·   Informatie die u ons verstrekt via sociale medianetwerken of een van onze mobiele toepassingen wanneer u onze sociale mediapagina's bezoekt of een van onze mobiele toepassingen gebruikt (zoals uw naam, profielfoto, likes,

·   Captcha

Wij verwerken het Captcha-verzoek om te controleren of het een echt verzoek is en geen "login robot" of geautomatiseerd spamverzoek. Uw invoer wordt alleen gebruikt voor deze controle en wordt niet opgeslagen.

·   locatie, vriendenlijst en andere informatie zoals beschreven op de aanmeldingspagina van het sociale netwerk of de applicatie, of uw geo-locatiegegevens bij gebruik van een van onze mobiele applicaties)

Als uw vraag betrekking heeft op een bestaande contractuele relatie met u of als u geïnteresseerd bent in het sluiten van een contract, bijvoorbeeld met betrekking tot een activiteit, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op de rechtsgrondslag van Art. 6 para. 1 zin 1 b) GDPR (contractvervulling en initiatie).

Anders worden de gegevens verwerkt op de rechtsgrondslag van art. 6 para. 1 zin 1 f) GDPR (belangenafweging). Het is in ons belang om uw aanvraag te kunnen beantwoorden met de voor u relevante informatie op onze interne afdeling. De gegevensverwerking van de captcha-vraag is in ons belang om geautomatiseerde aanmeldingen via aanmeldrobots of spamverzoeken te voorkomen. Wij slaan de via het contactformulier verzamelde gegevens op voor de verwerking en beantwoording van de betreffende aanvraag.

Hoe we de informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die u verstrekt on:

·   U promotie materiaal of andere communicatie te sturen indien u daartoe verzoekt

·   U ( of uw bedrijf) producten en diensten te leveren die u heeft gevraagd en functies te bedienen op onze site

·   Uw betalingen via kaart te laten doorgaan en /of cadeau kaart verrichtingen

·   uw online account te creëeren en te beheren, inbegrepen de toegang tot uw online en in-store aanhoop geschiedenis

·   een profiel over u te creëren op basis van de informatie die u ons hebt verstrekt om onze advertenties af te stemmen op uw interesses, uw geschikte huid- of haarverzorgingsroutine te vinden en de doeltreffendheid van onze marketinginspanningen te beheren

·   U te Helpen met productselectie en aanvulling

·   Met u chatten of uw vragen beantwoorden

·   Uw productbeoordelingen plaatsen

·   Advertenties die op onze site en elders aan u worden getoond af te stemmen op uw interesses en geschiedenis bij ons

·   Met u te communiceren over, en uw deelname beheren aan, speciale evenementen, wedstrijden, sweepstakes, loyaliteitsprogramma's, enquêtes en andere aanbiedingen

·   te werken en met u te communiceren over onze sociale netwerkpagina's of mobiele toepassingen Onze activiteiten uitvoeren, evalueren en verbeteren (waaronder het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het verbeteren van onze diensten; het beheren van onze communicatie; het analyseren van onze producten; het uitvoeren van gegevensanalyses en het uitvoeren van boekhouding, audits en andere interne functies).

·   Voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industrienormen en ons beleid

Wij kunnen de informatie ook op andere manieren gebruiken waarvoor wij specifieke kennisgeving doen op het moment van verzamelen. De verzamelde informatie is noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden. Zonder deze informatie kunt u mogelijk niet profiteren van sommige van onze producten of diensten.

Wettelijke Basis voor ons gebruik van uw gegevens

We zullen will use the information you provide for the above purposes if:

·   het noodzakelijk is om een contract uit te voeren waarbij u partij bent (bijvoorbeeld om uw betaling te verwerken en de door u bestelde producten te leveren); of

·   We hebben uw toestemming verkregen of indien

·   wij hebben er een legitiem belang bij (waaronder een legitiem belang bij het uitvoeren van marketingactiviteiten, onderzoeksactiviteiten, gegevensanalyse, interne administratieve functies, het verwerken en afdwingen van juridische claims en het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, relevante industrienormen en ons beleid)

·   Als uw vraag betrekking heeft op een bestaande contractuele relatie met u of als u geïnteresseerd bent in het sluiten van een contract, bijvoorbeeld met betrekking tot een activiteit, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op de rechtsgrondslag van Art. 6 para. 1 zin 1 b) GDPR (contractvervulling en initiatie).

Anders worden de gegevens verwerkt op de rechtsgrondslag van art. 6 para. 1 zin 1 f) GDPR (belangenafweging). Het is in ons belang om uw aanvraag te kunnen beantwoorden met de voor u relevante informatie op onze interne afdeling. De gegevensverwerking van de captcha-vraag is in ons belang om geautomatiseerde aanmeldingen via aanmeldrobots of spamverzoeken te voorkomen. Wij slaan de via het contactformulier verzamelde gegevens op voor de verwerking en beantwoording van de betreffende aanvraag.

Informatie die we op geautomatiseerde wijze verzamelen

Wanneer u deze site bezoekt, onze online advertenties bekijkt of erop klikt (inclusief onze advertenties op websites van derden), onze sociale mediapagina's bezoekt of een van onze mobiele toepassingen downloadt en gebruikt (indien van toepassing), verzamelen wij ook bepaalde informatie over uw gebruik of apparaat via geautomatiseerde middelen of door het gebruik van technologieën zoals cookies,

Zie en bezoek onze Cookies Policy link.

3. Contacten/Communicatie/Samenwerking

Doel/Informatie:

Wanneer u met ons communiceert en/of samenwerkt, bijv. per e-mail of via het contactformulier op onze website of het gegevensuitwisselingsplatform, bijvoorbeeld als consument, testpersoon, zakenpartner of klant, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer, of tijdens het gesprek verstrekte persoonsgegevens) door ons opgeslagen en verwerkt om bijv. uw vragen en verzoeken te beantwoorden of ten behoeve van zakelijke correspondentie.

 

Met betrekking tot de samenwerking met onze leveranciers hebben wij een intern evaluatieproces ingevoerd dat, in ons legitieme belang, bedoeld is om de zakelijke relatie te verbeteren door het ontwikkelen van een "actieplan". In de regel verwerken wij alleen informatie over het bedrijf, maar er kunnen conclusies worden getrokken over u als contactpersoon als de communicatie met leveranciers wordt onderzocht met betrekking tot responstijden, betrouwbaarheid en transparantie. 

Wanneer u als consument telefonisch contact met ons opneemt, kunnen wij u vragen of het telefoongesprek mag worden opgenomen voor kwaliteitsborging en opleidingsmaatregelen. Als u instemt met de opname, verwerken wij alle informatie die u tijdens het gesprek met ons deelt (inhoud van de communicatie, eventueel ook gevoelige (gezondheids)gegevens, alsmede uw telefoonnummer en andere persoonsgegevens). 

Bij de verwerking van gegevens die in de loop van de communicatie ontstaan, hebben wij een gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken in overeenstemming met wettelijke voorschriften, voor interne controle of in overeenstemming met het betreffende communicatieverzoek.  

De verstrekking van uw persoonlijke gegevens is vereist voor de uitvoering van het contract of een met een contract vergelijkbare situatie. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien uw persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de beschreven dienst.

Controller:

Als u producten koopt in de eShop S-Biomedic, dan is S-Biomedic verantwoordelijk voor de in deze clausule beschreven gegevensverwerking. Dit geldt ook voor eventuele vragen over uw bestelling die u stelt via het contactformulier in de eShop. 

Daarnaast geven wij de gegevens door aan de volgende ontvangers:

 - Klant/consument dienstverleners

 - Platform/hosting provider

Schrapping/Bezwaar:

Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan zodra opslag niet meer nodig is, tenzij er wettelijke bewaarplichten bestaan of verjaringstermijnen in acht moeten worden genomen.  

In geval van vragen van consumenten via onze interne tool voor consumentenbeheer worden de persoonsgegevens gewoonlijk na één jaar gewist als er geen andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Bij wijze van uitzondering worden de gegevens langer bewaard indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

Gespreksopnamen worden maximaal 90 dagen bewaard.

 

Art. 6 (1) a GDPR samen met Art. 9 (2) a GDPR (consent: telephone recording)

Art. 6 (1) b GDPR ( bij verwerking in het kader van een overeenkomst of een met een overeenkomst vergelijkbare situatie)

Art. 6 (1) c GDPR  (wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen)

Art. 6 (1) f GDPR (bij verwerking volgens het hierboven beschreven gerechtvaardigd belang)

4.   Uw Rechten

Uw Rechten en Keuzes

U hebt bepaalde rechten en keuzes in verband met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen. Om uw voorkeuren bij te werken, ons te vragen uw gegevens van onze mailinglijsten te verwijderen of een verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven.

Uw rechten

U hebt het recht om ons om bevestiging te vragen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt; indien dit het geval is, hebt u recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de in Art. 15 GDPR.

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren en, indien nodig, onvolledige persoonsgegevens onverwijld aan te vullen (Art. 16 GDPR).  

U hebt het recht om ons te verzoeken persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te wissen indien een van de in Art. 17 GDPR in detail van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden (recht op verwijdering).

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de voorwaarden genoemd in Art. 18 GDPR is voldaan, bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van ons onderzoek.

U heeft het recht om te allen tijde om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u, die wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 zin 1 e) of f) GDPR. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (Art. 21 GDPR).

U heeft het recht om uw toestemming aan ons te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken (recht op herroeping).  

U hebt het recht om van ons de gegevens over u die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U kunt deze gegevens ook naar andere locaties overdragen of door ons laten overdragen (recht op overdraagbaarheid van gegevens).

Neem contact met ons op om uw rechten uit te oefenen: privacy@sbiomedic.com.

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel heeft u het recht om een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR (art. 77 GDPR). In België is de bevoegde toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit DPA, www.dataprotectionauthority.be.

Email Opt-Out

U kunt te allen tijde aangeven dat wij u geen marketingcommunicatie per e-mail mogen sturen door te klikken op de afmeldlink in de marketingmails die u van ons ontvangt of door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van marketing e-mails van ons door een verzoek in te dienen via ons e-mailadres: privacy@sbiomedic.com.

 

5.  Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren de door u verstrekte informatie voor de duur van onze relaties, plus een redelijke periode om regelmatige verwijderingsroutines te kunnen uitvoeren of om rekening te houden met de toepasselijke verjaringstermijn of indien vereist onder dwingend toepasselijk recht. Indien u marketingberichten wenst te ontvangen, bewaren wij de informatie die nodig is om u deze berichten te sturen na het beëindigen van onze klantrelatie of na het ophalen ervan, indien u een potentiële klant bent.

6.        Verwijdering/Bezwaar:

Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan zodra opslag niet meer nodig is, tenzij er wettelijke bewaarplichten bestaan of verjaringstermijnen in acht moeten worden genomen.

In geval van vragen van consumenten via onze interne tool voor consumentenbeheer worden de persoonsgegevens gewoonlijk na één jaar gewist als er geen andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Bij wijze van uitzondering worden de gegevens langer bewaard indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 Gespreksopnamen worden maximaal 90 dagen bewaard.

7.  Hoe wij persoonsgegevens beschermen Beveiligingsmaatregelen

Wij handhaven passende technische en organisatorische waarborgen om een passend niveau van beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, in het bijzonder om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige, onrechtmatige of onbevoegde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Wanneer u onze website gebruikt, worden uw persoonsgegevens gecodeerd met behulp van SSL/TLS-technologie om toegang door onbevoegde derden te voorkomen. Geen enkel beveiligingssysteem is echter perfect en wij kunnen niet beloven dat informatie over u in alle omstandigheden veilig blijft, met inbegrip van de beveiliging van uw gegevens tijdens de overdracht aan ons of de beveiliging van gegevens op uw mobiele apparaat.

8. Links naar andere Websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites voor uw gemak en informatie. Deze websites kunnen onafhankelijk van ons opereren. Gelinkte sites kunnen hun eigen privacyverklaringen of -beleid hebben, waarvan wij u ten zeerste aanraden deze door te nemen als u een gelinkte website bezoekt. Voor zover gekoppelde websites die u bezoekt geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites, het gebruik van de sites of de privacypraktijken van de sites. Zie en bezoek ook ons Cookiesbeleid.

9. Inschakeling van dienstverleners en doorgifte van gegevens aan derden

Uw gegevens worden doorgegeven aan technische dienstverleners die ons ondersteunen (bijv. website hosting en support) voor het ter beschikking stellen van deze website en voor de bovengenoemde doeleinden, die wij uiteraard zorgvuldig hebben geselecteerd en schriftelijk hebben opgedragen.

 Deze dienstverleners zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd.  

Voor het overige worden uw gegevens alleen aan andere derden doorgegeven indien dit uitdrukkelijk in deze gegevensbeschermingsverklaring is vermeld of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Doorgifte aan derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn standaard contractuele clausules overeenkomstig Art. 46 GDPR afgesloten. Voor derde landen/bedrijven die onder een besluit inzake adequaatheid vallen, geldt ook het besluit inzake adequaatheid. Daarnaast werden bindende bedrijfsregels goedgekeurd door een platform/hosting provider. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

10.  Campagne’s (e.g. Sweepstakes, Product Tests)

Doel/Informatie:

Wanneer u deelneemt aan sweepstakes of soortgelijke campagnes, gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om de campagne uit te voeren. Meer informatie over de doeleinden vindt u in de respectieve voorwaarden van de campagne.

De verstrekking van uw persoonsgegevens is vereist voor de uitvoering van het contract of een situatie die vergelijkbaar is met een contract. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Als uw persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de beschreven dienst.

Ontvangers:

-Platform/hosting provider

-Consumer service provider

-Shipping service provider (e.g. verzending stalen samples, prises)

-Externe agen die ondersteuning biedt bij campagne’s

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn standaardcontractbepalingen overeenkomstig art. 46 GDPR gesloten. Voor derde landen/bedrijven die onder een besluit inzake adequaatheid vallen, is het besluit inzake adequaatheid ook van toepassing. Daarnaast werden bindende bedrijfsregels goedgekeurd door een platform/hosting provider. Meer informatie hierover is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

Verdere ontvangers zijn te vinden in de afdeling algemene ontvangers 1.4.

Verwijdering:

Uw gegevens worden na de definitieve verwerking van de campagne verwijderd (zie deelnamevoorwaarden), tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaarplichten of verjaringstermijnen.

Wettelijke basis:

Art. 6 (1) b GDPR (situatie gelijkaardig aan een contract)

Doel/Informatie:

Wanneer u deelneemt aan enquêtes of soortgelijke campagnes, verwerken wij de persoonsgegevens voor het in de toestemming beschreven doel. De verzamelde gegevens omvatten vragen over het beoogde doel van de enquête of soortgelijke campagne, alsmede aanvullende sociaal-demografische informatie over u. U kunt deelnemen zonder uzelf te identificeren, tenzij dit deel uitmaakte van de toestemming.

 

Bij sommige enquêtes moet er technisch voor worden gezorgd dat er geen dubbele deelname of hervatting van de enquête mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van geïndividualiseerde links of cookies.

 

Gebruikte cookies: Type A. Meer informatie vindt u in de rubriek "Cookies/Tools".

 

Ontvangers:

-Platform/hosting providers

-Dienstverlener voor consumentenbeheer

-Externe bureaus voor ondersteuning bij enquêtes

Overdrachten naar derde landen zijn mogelijk. Als passende waarborg zijn standaardcontractbepalingen overeenkomstig art. 46 GDPR afgesloten. Voor derde landen/bedrijven die onder een besluit inzake adequaatheid vallen, is het besluit inzake adequaatheid ook van toepassing. Daarnaast werden bindende bedrijfsregels goedgekeurd door een platform/hosting provider. Meer informatie hierover is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Verdere ontvangers zijn te vinden in de afdeling algemene ontvangers 1.4.

Verwijdering:

Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van de enquête of soortgelijke campagne (zie deelnamevoorwaarden), tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaarplichten of verjaringstermijnen. Gewoonlijk worden gegevens na twee jaar verwijderd.

Levensduur cookie: maximaal 180 dagen (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn ingesteld).

Rechtsgrondslag: 

Art. 6 (1) a GDPR (toestemming).

Heeft u hulp nodig? 

Contacteer ons

Contact gegevens: privacy@sbiomedic.com